Geplaatst op 18 april 2021

Transitievergoeding bij ontslag maar ook wanneer uw tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd

De transitievergoeding – een samenvatting

Ontslag (of het beëindigen van een bestaande arbeidsovereenkomst) is in veel gevallen, voor zowel een voetbalvereniging (werkgever) als voor een voetbaltrainer (werknemer), geen leuke gebeurtenis. Naast dat dit op persoonlijk vlak voor de werknemer een vervelende gebeurtenis is, vraagt het ook om de nodige aandacht van de voetbalwerkgever. Zo moet de voetbalwerkgever voor een correcte financiële afwikkeling zorgdragen. In het geval van een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst is de transitievergoeding hier onderdeel van. Dit is een financiële vergoeding aan de trainer waarbij hij/zij als het ware financieel wordt ondersteunt in de transitie naar een nieuwe baan.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding aan een werknemer die ontslagen wordt of waarvan een tijdelijk arbeidscontract niet wordt verlengd. Deze vergoeding is in het leven geroepen om de medewerker financiële steun te geven in de transitieperiode naar een nieuwe baan. Dit geldt voor alle medewerkers, met alle soorten contracten, en al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. Dit staat sinds 1 januari 2020 zo vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

DUS LET OP: Ook wanneer uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd door de werkgever (de vereniging) heeft u recht op een transitievergoeding!!!

Wanneer betaalt de werkgever/de voetbalvereniging een transitievergoeding?

De werkgever betaalt deze vergoeding wanneer het dienstverband met een medewerker beëindigd wordt door ontslag (na toestemming van het UWV, de kantonrechter of de arbitragecommissie van de KNVB) óf wanneer een tijdelijk contract niet verlengd wordt en dus afloopt.

Kiest een medewerker er zelf voor om op te zeggen en te vertrekken naar een andere vereniging? Dan ontvangt de werknemer geen transitievergoeding. Behalve wanneer de medewerker dit ontslag neemt, omdat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen óf nalatigheid van de werkgever. Zoals al eerder is benoemd, is een transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst. De transitievergoeding wordt berekend op basis van het aantal jaren in dienst en het laatste bruto maandsalaris. Er is een wettelijk maximum vastgesteld v.w.b. de hoogte van de transitievergoeding. Deze wordt jaarlijks aangepast en bedraagt voor 2021 ongeveer Euro 84.000,00. Is het jaarsalaris hoger dan dit bedrag, dan bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.

Hoe bereken je de hoogte van de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt per dag, dat de medewerker in dienst is, opgebouwd, startend bij de eerste dag van de arbeidsovereenkomst, ook als dit de proeftijd is. Per gewerkt jaar heeft de medewerker recht op 1/3 maandsalaris. Voor de resterende duur, korter dan een jaar, wordt de vergoeding naar rato berekend.

De berekening is als volgt:
A – 1/3 maandsalaris per volledig dienstjaar: deel het bruto basis maandsalaris door drie en vermenigvuldig met het aantal volledige dienstjaren.

B- Bereken vervolgens het te ontvangen bedrag naar rato voor de overige maanden. Bij 6 maanden gebruik je hierbij bijvoorbeeld 0,5 (jaar) om te rekenen en bij 3 maanden 0,25 (jaar). Dit vermenigvuldigt met het bruto basis maandsalaris gedeeld door drie (1/3).

Voorbeeld – Ontslag na een arbeidsovereenkomst van 4 jaar en 3 maanden. Het bruto maandsalaris van deze medewerker was € 1.475,00. We beginnen de berekening met de vergoeding over het aantal hele dienstjaren: 4 dienstjaren x (1/3 van €1.475,00 bruto maandsalaris) = €1.967,00. Dan zijn er nog 3 maanden over, dit is 0,25 dienstjaar. Dit bereken je als volgt: 0,25 dienstjaar x (1/3 van €1.475 bruto maandsalaris) = €123,00. Dit brengt de totale transitievergoeding op €2.090,00. Dit is het bruto bedrag dat de medewerker dient te ontvangen van de werkgever.

Heb je als VVON-lid vragen over de transitievergoeding, neem dan contact op met de VVON.
Doe dit bij voorkeur door een e-mail te sturen via https://www.vvon.nl/hulp-advies-vragen/