Geplaatst op 6 juli 2024

Wim Adolfsen benoemd tot Erelid VVON

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVON op 1 juni 2024 nam Wim Adolfsen, na maar liefst 23 jaar trouwe dienst, afscheid als bestuurder/penningmeester van de VVON. Voor zijn verdiensten werd hij benoemd tot Erelid VVON. Behalve penningmeester was Wim ook 23 jaar lang het eerste aanspreekpunt voor trainers die te maken kregen met een (dreigend)conflict met hun (voetbal)werkgever. Vele (dreigende) arbeidsconflicten heeft hij, vaak in goed overleg tussen vereniging en trainer, naar tevredenheid van beide partijen kunnen oplossen.

Voorzitter Arnold Westen prees Wim Adolfsen voor zijn langdurige en professionele inzet. Wim was iemand waarop je kon bouwen, en die vaak aan een half woord genoeg had. Regelmatig lieten ook trainers (VVON leden) die door Wim waren bijgestaan in een arbeidsconflict, hun waardering blijken, en bedankten zij Wim voor de professionele hulp en ondersteuning.

Zoals gezegd is Wim Adolfsen door de ledenvergadering benoemd tot Erelid van de VVON. Daarnaast kreeg Wim uit handen van voorzitter Arnold Westen een bijbehorende oorkonde en een beeldje die de blijvende verbondenheid tussen Wim en de VVON moet symboliseren. Ook was er nog een reischeque met een mooi bedrag te gebruiken voor een zelf uit te kiezen reisbestemming.