Geplaatst op 28 maart 2020

Besluit competities amateurvoetbal en WW-rechten van een Trainer-coach – UPDATE 28 maart 2020

Op 31 maart zal de KNVB duidelijkheid geven over het vervolg van de competities in het amateurvoetbal

Maandag 23 maart kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan m.b.t. de verspreiding van het coronavirus. Er was eerst enige onduidelijkheid wat dit precies betekende voor het voetbal. Inmiddels is duidelijk geworden dat de maatregelen voor het voetbal nog steeds gelden t/m 6 april. Als VVON gaan wij er echter niet vanuit dat 6 april de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn.

Inmiddels heeft het kabinet aangekondigd dat op dinsdag 31 maart (persconferentie om 19.00 uur) meer duidelijkheid zal worden gegeven over de maatregelen die gelden tot en met 6 april. Tijdens het overleg met de KNVB en andere belangenorganisaties op 27 maart heeft de KNVB laten weten dat zij, op basis van de besluiten van het kabinet van 31 maart, diezelfde avond nog maximale duidelijkheid zal geven over het vervolg van de competities.

Financiële maatregelingen

Eenmalige tegemoetkoming Noodloket Economische Zaken
Op donderdag 26 maart is bekendgemaakt dat ook sportverenigingen en stichtingen gebruik kunnen maken van het Noodloket dat door het ministerie van Economische Zaken in het leven is geroepen. Via dit Noodloket kunnen verenigingen een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 mits de vereniging aan een aantal voorwaarden voldoet die op dit moment nader worden uitgewerkt. LEES HIER het volledige bericht over deze regeling.

Coronanoodfonds NOC*NSF
Sportkoepel NOC*NSF heeft besloten 4 á 5 miljoen euro opzij te zetten voor het begin van een groter fonds om de nadelige financiële gevolgen binnen de sportwereld op te vangen. NOC*NSF stelt dit geld beschikbaar om bonden en verenigingen te ondersteunen bij acute financiële nood. LEES HIER het volledige bericht van NOC*NSF.

Daarnaast is de KNVB met haar partners in de sport in gesprek met de rijksoverheid over een speciaal noodfonds voor de sport.

Zoals bekend heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. De daarin opgenomen loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden tot 90% van de loonkosten. Deze regeling kan daarna nog worden verlengd. Het is echter op dit moment niet duidelijk of ook voetbalverenigingen van deze regeling gebruik kunnen maken. Het wachten is op een nadere uitwerking van deze regeling. De VVON hoopt dat deze regeling ook voor verenigingen beschikbaar zal komen. Dit zou namelijk betekenen dat de vereniging subsidie zou kunnen ontvangen voor een deel van de loonkosten van haar trainers.

Solidariteit en uw WW-rechten als Trainer-coach
Hoewel in deze tijden solidariteit gepast is, wil de VVON haar leden wel wijzen op de mogelijke financiële consequenties wanneer vrijwillig afstand wordt gedaan van (een deel van) het overeengekomen salaris. Dit geldt ook voor het in onderling overleg beëindigen van een arbeidsovereenkomst. E.e.a. kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor uw WW-rechten. Neem hierover altijd tijdig contact op met de VVON.

Aflopende Trainerslicenties
Zoals u inmiddels weet hebben wij alle geplande bijscholingen tot nader order moeten uitstellen. LEES HIER het bericht over de uitgestelde bijscholingen. Voor zowel de VVON als ook de KNVB is duidelijk, dat door het uitstellen van deze bijscholingen, trainers in de problemen kunnen komen wanneer zij de licentie willen aanvragen en/of verlengen. Wij hopen, in overleg met de KNVB, na 31 maart zo snel mogelijk te komen met passende oplossing voor dit probleem.

Heeft u vragen? Mail ons dan op info@vvon.nl