Geplaatst op 29 juni 2017

Inbreng VVON in evaluatie voetbalpiramide en instroom beloften

In opdracht van de KNVB voert onderzoeksbureau Hypercube een evaluatie uit naar de voetbalpiramide en de instroom van beloftenteams in de piramide. Als adviserend lid van de Ledenraad Amateurvoetbal is ook de VVON door Hypercube gevraagd naar haar mening over dit onderwerp en de bevindingen uit het afgelopen seizoen.

Voorafgaand aan het gesprek met Hypercube heeft de VVON al haar leden die actief zijn/waren als Trainer-coach in de Tweede Divisie en Derde Divisie een vragenlijst voorgelegd inzake dit onderwerp. De resultaten (antwoorden) van deze enquête/vragenlijst zijn meegenomen in het gesprek met Hypercube.

In zijn algemeenheid is de VVON een voorstander van een geoptimaliseerde voetbalpiramide. Dit is goed in het kader van het opleiden van spelers en komt dus ten goede aan de kwaliteit van het voetbal. Wel plaatst de VVON grote vraagtekens bij de bestaande voorwaarden en licentie-eisen waar clubs mee te maken krijgen bij (verplichte) promotie.

Binnen de bestaande licentie-eisen/voorwaarden is de VVON een tegenstander van de deelname van beloftenteams in de 2e/3e divisie en lager. Er zal eerst meer duidelijkheid geschapen moeten worden rondom de instroom en deelname van beloften. Na aanpassing van de randvoorwaarden en het licentiereglement zou het aantal beloftenteams in de diverse competities moeten worden gemaximeerd. De VVON denkt dan aan maximaal vier beloftenteams in de Jupiler League, twee in de Tweede Divisie,  twee in de Derde Divisie zaterdag en twee in de Derde Divisie zondag (dus maximaal 10). Geen beloften in de Hoofdklasse en degradatie uit de 3e divisie betekent degradatie naar een eigen nieuw te vormen beloften-competitie.

Inbreng door VVON in evaluatie voetbalpiramide door Hypercube

 In opdracht van de KNVB heeft Hypercube een evaluatie uitgevoerd van de voetbalpiramide en de instroom/deelname van beloften in deze piramide. Als adviserend lid van de Ledenraad Amateurvoetbal is ook de VVON bevraagd door Hypercube.

Hieronder in grote lijnen hetgeen de VVON heeft ingebracht in het kader van de evaluatie.

Sportief/indeling

 • Het is voor de ontwikkeling en het opleiden van spelers goed om de beste teams tegen elkaar te laten spelen. Met het idee van de voetbalpiramide is dus niets mis
 • Het idee van de doorstroming (1 voetbalpiramide) is uit het oogpunt van voetbalontwikkeling, opleiden etc.  prima
 • Maar willen de amateurclubs wel promoveren? Zijn de randvoorwaarden voldoende ingevuld om de stap naar boven (Jupiler League) te maken? De VVON denkt van niet
 • VVON stelt daarom vraagtekens bij de verplichte promotie binnen de huidige licentievoorwaarden
 • De districtsbeker en de strijd om de algehele amateurtitel worden als een gemis ervaren
 • Dit seizoen was er weinig spanning in de 2e divisie door het ontbreken van play-offs voor promotie
 • Liever minder speelmomenten, voorkeur voor een vast speelmoment en tijdstip

 

Beloften

 • De beloftenteams liften mee op de succesvolle competitie van het amateurvoetbal
 • Het is niet wenselijk, en zelfs oneerlijk, om profs (6x in de week trainen) tegen amateurs (3x in de week trainen) te laten spelen
 • De beloftenteams hebben de beschikking over (veel) meer spelers
 • De variatie in de basis-elf van beloftenteams is te groot
 • De variatie in tucht is te groot  – geschorst bij het eerste moet ook betekenen geschorst bij het tweede
 • Het is makkelijker voor beloftenteams om spelers te vervangen
 • Door de beloftenteams zit er een competitie in een competitie
 • De entourage bij de beloftenteams is erg slecht
 • Een aantal BVO’s neemt de deelname van de beloften in de piramide niet serieus, daarom criteria instellen voor beloftenteams om überhaupt mee te mogen doen – Financiële en technische eisen waaruit blijkt dat ze daadwerkelijk opleiden
 • De beloftenteams moeten met een vaste selectie spelen (bijv. 25 spelers) – mutaties alleen in transferwindows
 • Bij een hoger team meedoen moet altijd kunnen, bij een lager team niet
 • Er moet financiële compensatie vanuit het Betaald Voetbal komen richting het Amateurvoetbal vanwege de waarde creatie voor de BVO’s i.v.m. deelname beloften binnen de piramide
 • De beloften houden de ontwikkeling en doorstroming van andere amateurclubs tegen
 • Een competitie tussen de beloften onderling tegelijk met O19 kan interessant zijn
 • Elke BVO (of 2 BVO’s samen) zou een (verplichte) jeugdopleiding moeten hebben
 • De doorstroming van jeugdspelers van clubs in de Tweede en Derde Divisie naar 1e elftal is erg lastig
 • Onder de huidige voorwaarden, lees licentiereglement, is de VVON tegen deelname van beloftenteams in de Tweede Divisie en Derde Divisie. Voorwaarde is dat het licentiereglement op een aantal cruciale punten dient te worden aangepast.
 • Na aanpassing randvoorwaarden/licentiereglement zou het aantal beloftenteams in de diverse competities moet worden gemaximeerd. Bijvoorbeeld maximaal vier beloftenteams in Jupiler League, twee in de Tweede Divisie, twee in de Derde Divisie zaterdag en twee in de Derde Divisie zondag (dus maximaal 10).
 • Geen beloften in de Hoofdklasse
 • Degradatie uit de Derde Divisie betekent degradatie naar eigen beloften-competitie

 

Licentiereglement

 • De amateurclubs voelen zich amateur. Dit zit in hun DNA. Ze moeten een hoge drempel over om betaald voetbalclub te worden c.q. in de Jupiler League te gaan spelen
 • Clubs zijn bang voor wat ze aan gaan treffen c.q. voor de consequenties van promotie voor hun (amateur) vereniging
 • Er dienen meer zekerheden/vangnetten te worden gecreëerd voor clubs die gaan promoveren naar de Jupiler League. De “angst” c.q. de negatieve consequenties van promoveren en later weer degraderen dienen te worden weggenomen
 • De VVON is voorstander van (het onderzoeken van) semiprofessionalisme in de Jupiler League. Dit maakt de doorstroming vanuit de Tweede en Derde Divisie naar boven toe veel aantrekkelijker
 • De bestaande voorwaarden/licentie-eisen dienen opnieuw te worden bezien en daar waar nodig/gewenst aangepast. Het moet een feest/beloning zijn om zo hoog mogelijk te kunnen spelen. De angst en de bestaande onzekerheden en negatieve ideeën/consequenties in geval van promotie moeten worden weggenomen.

Het evaluatierapport van Hypercube wordt omstreeks 1 juli 2017 verwacht.

Bestuur VVON