Geplaatst op 3 maart 2021

UPDATE – KNVB gaat door met het sturen van e-mails over licentiepunten en dit zorgt voor irritatie bij onze leden

UPDATE – 3 maart 2021

Nog steeds krijgen we veel e-mails en telefoontjes van leden die door de KNVB steeds maar weer gemaild worden over het bij de KNVB aanleveren van behaalde licentiepunten. Door veel leden wordt de inhoud van de e-mail (die soms al voor een derde keer is ontvangen) als bijzonder vervelend en irritant ervaren. Ook wordt het als storend ervaren dat men zich niet kan afmelden voor dit soort berichten.

Op korte termijn zullen we e.e.a. in een gesprek met de KNVB nogmaals ter sprake brengen en vragen te stoppen met het ongevraagd sturen van deze e-mails. Veel meer kunnen we op dit moment niet doen.

Belangrijkste boodschap voor onze leden is in ieder geval dat er GEEN ENKELE VERPLICHTING bestaat om behaalde licentiepunten door te geven aan de KNVB. Voor onze leden worden de behaalde licentiepunten die via VVON-bijscholingen zijn behaald al vele jaren geregistreerd op het persoonlijk account ‘Mijn VVON’. Daarnaast kunnen onze leden behaalde punten die bij derden (niet zijnde de VVON) zijn behaald eenvoudig toevoegen/uploaden op ‘Mijn VVON’. En op het moment dat u uw licentie gaat verlengen/aanvragen kunt u uw ‘Overzicht Licentiepunten’ downloaden en meesturen met uw aanvraag voor een nieuwe licentie.

LEES HIER MEER OVER UW ACCOUNT ‘MIJN VVON’ EN HET REGISTREREN VAN LICENTIEPUNTEN

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


UPDATE – 5 FEBRUARI 2021

In de afgelopen dagen hebben wij bijzonder veel vragen gekregen over een e-mail welke door een medewerker van de KNVB op 3 februari jl. naar een grote groep trainers, en dus ook aan VVON-leden, is gestuurd. Deze e-mail aan onze leden is helaas niet vooraf door de KNVB afgestemd met de VVON en levert dan ook vooral veel vragen en onduidelijkheden op. In de bewuste e-mail wordt aan trainers gevraagd om voor een bepaalde datum behaalde licentiepunten aan de KNVB door te geven.

Als bestuur hebben wij, naar aanleiding van de inhoud van de e-mail van de KNVB,  dan ook gemeend om op 5 februari jl. een bericht op deze website te moeten plaatsen. VVON leden hadden namelijk het idee dat de berichtgeving vanuit de KNVB in overleg met de VVON tot stand was gekomen. Dat is echter geenszins het geval.

Op 9 februari jl. heeft de KNVB gemeend te moeten reageren op ons bericht op deze website met opnieuw een e-mail aan onze leden over deze kwestie. De KNVB geeft aan zich te distantiëren van onze berichtgeving, en dat vinden wij uiteraard prima. Maar waarom en waarvan de KNVB zich distantieert ontgaat ons volledig. Ons bericht (vetgedrukte tekst hieronder) bevat namelijk slechts feiten en is bedoeld als uitleg/antwoord op de vele vragen die wij te verwerken kregen. Dat de KNVB nu opnieuw onze leden lastig valt met een tweede e-mail betreuren wij ten zeerste.

In de afgelopen dagen hebben we regelmatig vragen gekregen over een e-mail welke door een medewerker van de KNVB naar een grote groep trainers, en dus ook aan VVON-leden, is gestuurd. Deze e-mail aan onze leden is helaas niet vooraf door de KNVB afgestemd met de VVON en levert dan ook vooral veel vragen en onduidelijkheden op. In de bewuste e-mail wordt aan trainers gevraagd om voor een bepaalde datum behaalde licentiepunten aan de KNVB door te geven.

Voor alle duidelijkheid. Het is absoluut GÉÉN VERPLICHTING om overzichten, certificaten etc. naar de KNVB te sturen. Mocht u deze bewuste e-mail vanuit de KNVB hebben ontvangen of nog gaan ontvangen, dan kunt u deze e-mail dus gewoon negeren.

Over het algemeen behalen VVON leden de meeste licentiepunten via de VVON. Deze licentiepunten registreren wij automatisch op uw persoonlijke VVON-account. Want waarom zou je als VVON-lid ook (te)veel betalen voor een Webinar/bijscholing bij andere (commerciële) partijen, die er niet in de eerste plaats zijn voor u als Trainer-coach? Hiervoor moet u toch echt bij de VVON zijn, en dat al 75 jaar!

Op het moment dat u de licentie wilt verlengen, kunt u heel simpel een download maken van het ‘Overzicht Licentiepunten’. Wanneer u inlogt op de website van de VVON gaat u naar ‘Mijn VVON’. En vanuit dit persoonlijk account kunt u het ‘Overzicht Licentiepunten’ downloaden en vervolgens meesturen met uw aanvraag om de licentie te verlengen c.q. aan te vragen.

Mocht u toch bij een andere organisatie dan de VVON een bijscholing volgen c.q. hebben gevolgd, dan kunt u ook die punten achteraf simpel toevoegen aan uw VVON-account. Hiermee heeft u steeds een compleet en actueel overzicht van uw behaalde licentiepunten. Hieronder de link over hoe je licentiepunten behaald bij derden (niet zijnde de VVON) kunt toevoegen aan het VVON-account.

https://www.vvon.nl/nieuws/uw-account-mijn-vvon-is-uitgebreid-toevoegen-van-behaalde-licentiepunten-bij-derden-nu-mogelijk/

Heeft u vragen en/of hulp nodig dan vernemen wij dat graag.
Stuur ons bij voorkeur een e-mail