Geplaatst op 17 november 2023

VOL – GEEN PLAATSEN MEER BESCHIKBAAR – VVON Eindejaarcongres 2023 + Gratis boek over ‘Groeimindset’

De VVON nodigt je van harte uit tot het bijwonen van het VVON Eindejaarscongres op MAANDAG 27 NOVEMBER 2023 te Utrecht (hotel van der Valk, Winthontlaan 4). Deelnemers nemen deel aan 2 plenaire sessies en 2 workshops. Er worden in totaal 4 workshops aangeboden en elke deelnemer kiest bij het inschrijven voor 2 workshops van zijn/haar voorkeur.

Let op: voor elke workshop zijn een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar. Wanneer een workshop van jouw voorkeur vol is, kies dan een workshop waarvoor nog wel plaatsen beschikbaar zijn.

Gratis Boek: elke deelnemer aan dit congres krijgt het boek ‘Groeimindset’ gratis mee naar huis. Wil je meer weten over dit boek, KIJK DAN HIER.

Plenaire sessies
De plenaire sessies, waaraan alle deelnemers deelnemen, worden verzorgd door Joop Alberda en Peter Hyballa.  Het congres zal worden geopend met de bijdrage van Joop Alberda. Het thema van zijn presentatie is ‘Een leven lang coachen – je moet het kunnen en willen’. Peter Hyballa zal het congres plenair afsluiten. Het thema van zijn bijdrage is ‘Gegenpressing‘. Hij legt tot in detail uit wat Gegenpressing is en hoe het in de wedstrijdsituatie kan worden toegepast. Hieronder treft u meer informatie aan over deze beide plenaire sessies.

Vier workshops (elke deelnemer kiest twee workshops om aan deel te nemen).
Bij het inschrijven kun je kiezen uit de volgende workshops:

Workshop 1 –  Bart Heuvingh & Tim Koning. In een aantal heldere stappen leggen Bart (Hoofd Topsportbegeleiding AZ) en Tim (Sportpsycholoog) in deze workshop uit hoe je anders kunt kijken naar jouw prestaties, het proces ernaartoe en hoe jij jouw talent verder kunt ontwikkelen. Dus hoe kun jij jezelf een betere ‘groeimindset’ aanleren.

Workshop 2 – Sjoerd van der Coelen. In deze workshop wil Sjoerd (Hoofdtrainer Wittenhorst/4e divisie) de deelnemers op interactieve wijze meenemen in zijn werkwijze bij RKSV Wittenhorst. Wat is zijn (voetbal)visie, wat zijn zijn spelprincipes en hoe heeft hij die omgezet in een speelwijze bij Wittenhorst? Hoe zijn ze deze speelwijze gaan ontwikkelen en welke keuzes zijn er onderweg gemaakt c.q. heeft men moeten maken.

Workshop 3 – Paul Brandenburg & Jeroen Peetoom. Tijdens deze workshop nemen Paul Brandenburg (HJO AZ Alkmaar) en Jeroen Peetoom (Prestatie & ontwikkeling) jou mee in de wijze waarop AZ naar talent kijkt en hoe zij een omgeving creëren om het maximale uit spelers te halen. Zij zullen vertellen hoe men werkt bij AZ. Paul en Jeroen zijn ook benieuwd hoe de deelnemers aan deze workshop over opleiden c.q. begeleiden van jeugd denken. Een workshop met ruimte voor interactie.

Workshop 4 –  Jeroen Rijsdijk. Het thema van deze workshop is ‘Tactische aanpassingen/variaties in de as en op de flanken binnen de teamfunctie aanvallen, vanuit de formatie 1-4-3-3 punt naar achter’. Inhoudelijk behandeld Jeroen (Hoofdtrainer Sparta) in deze workshop o.a. de onderdelen ‘Hoe zet ik met mijn team de TP in keuzes?’, ‘Hoe spelen we de tegenpartij uit?’ en ‘Hoe komen we tot kansen?’.

KIJK HIER voor meer informatie over de workshops en om in te schrijven voor dit congres.