Geplaatst op 23 maart 2018

VVON – sinds 23 maart 1946 dé belangenbehartiger voor voetbaltrainers

72 jaar geleden, om precies te zijn op 23 maart 1946  is de VVON opgericht. Dat gebeurde in Hotel de Roode Leeuw op het Damrak te Amsterdam. Dit Hotel bestaat overigens nog steeds. Dhr. Cees Buenting was de 1e voorzitter van de VVON.

Het eerste “magazine” van de VVON verscheen in juni 1947 onder de naam “De Oefenmeester“. Op de 1e pagina van deze eerste uitgave was te lezen dat de abonnementsprijs voor niet-leden vijf gulden bedroeg.

Opmerkelijk was dat in de 1e uitgave van “De oefenmeester” de 1e voorzitter ook zijn vertrek alweer aankondigde. Dit had te maken met het feit dat hij fulltime trainer was geworden en e.e.a. niet meer te combineren viel met zijn functie als voorzitter van de VVON.

Hij schreef onder andere: “Wij hebben nu een ongeveer jaar achter de rug en thans is gebleken dat het goed is, dat ook de Nederlandse Voetbaloefenmeesters georganiseerd zijn. De toekomst zal uitwijzen dat wij met de oprichting van onze vereniging  niet te vroeg zijn geweest, daar wij ons zonder twijfel straks op vele punten nog schrap zullen moeten zetten om rechten te verkrijgen en te verdedigen. Daarbij zal de taak van degenen, die U tot bestuurders aanwijst, lang niet altijd aangenaam en gemakkelijk zijn“.

Nu, 72 jaar later, is absoluut duidelijk dat de VVON is uitgegroeid tot een stabiele organisatie. We zijn een belangenbehartiger die nog steeds, net als in de beginjaren, regelmatig moet vechten voor het vak “trainer-coach” in het algemeen en voor de belangen van individuele voetbaltrainers in het bijzonder. Dus wat dat betreft kunnen wij als bestuurders en de ruim 4.000 leden van de VVON blij en trots zijn op onze vereniging.

KLIK HIER voor het voorblad van de 1e uitgave van “De Oefenmeester” uit 1947