Geplaatst op 20 maart 2020

Het Coronavirus en de gevolgen voor u als Trainer-coach

Algemeen
Ons dagelijks leven ziet er momenteel heel anders uit dan een maand geleden. De veranderingen onder invloed van het Covid-19/Coronavirus zijn ongekend en zullen waarschijnlijk nog wel enige tijd aanhouden.

Het bestuur van de VVON wordt sinds kort regelmatig gebeld en gemaild met vragen over de gevolgen van het virus, waaronder de overheidsmaatregelen, voor de arbeidsverhouding van de Trainer-coach met de voetbalwerkgever. Bij veel van deze vragen constateren wij een algemene lijn. Daarom is besloten om u te infomeren over enkele zaken die van belang kunnen zijn voor u als Trainer-coach.

De VVON gaat ervan uit dat u allen bekend bent met de richtlijnen van de overheid en het RIVM ten aanzien van de sociale hygiëne. Daarover zal deze bijdrage op de website van de VVON dan ook niet gaan. Deze bijdrage probeert meer duidelijkheid te geven over onderwerpen die direct of indirect verband houden met de gevolgen van de Coronacrisis voor u als Trainer-coach.


De arbeidsrelatie tussen de (amateur) voetbalvereniging (werkgever) en de Trainer-coach (werknemer)
De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 15 maart is het in ieder geval t/m 6 april verboden om sportaccommodaties zoals voetbalvelden open te houden. De voetbalcompetitie is stilgelegd en voetbalverenigingen hebben hun accommodaties/clubhuizen moeten sluiten.

Concreet betekent dit dat u als Trainer-coach uw werk niet meer kunt uitvoeren. In het kader van goed werkgeverschap van de verenigingen gaan wij als VVON ervan uit dat de verenigingen zullen blijven voldoen aan hun financiële verplichtingen als werkgever richting u als Trainer-coach. Indien u hier problemen ondervindt kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Uiteraard begrijpen wij dat ook voetbalverenigingen geraakt worden door deze crisis. NOC/NSF heeft namens de gehele sportsector de gemeenten en het kabinet opgeroepen een noodfonds in te richten. Of dit noodfonds er gaat komen is inmiddels onderwerp van overleg tussen NOC/NSF en het ministerie van VWS. Als VVON hebben wij ook gevraagd of er wellicht een noodfonds bij de KNVB gaat komen. Maar op dit moment is hiervan nog geen sprake. Wel is er overleg met UEFA en FIFA over eventuele steunmaatregelen.

Inmiddels heeft de overheid wel de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. De daarin opgenomen loonkostensubsidie subsidieert gedurende drie maanden tot 90% van de loonkosten. Deze regeling kan daarna nog worden verlengd. Het is echter op dit moment niet duidelijk of ook voetbalverenigingen van deze regeling gebruik kunnen maken. Het wachten is op een nadere uitwerking van deze regeling. KIJK HIER voor meer achtergrondinformatie over de NOW.


Het is de VVON ook bekend dat enkele van haar leden in het amateurvoetbal als Trainer-coach of als hoofd (jeugd)opleiding werkzaam zijn als ZZP’er
. Voor hen geldt volgens de recente overheidsmaatregelen het volgende.

(Gevestigde) zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsverlening voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens of partnertoets. Aanvragen van deze ondersteuning zal op korte termijn kunnen bij de gemeente. Maar er is nog even geduld nodig omdat de loketten hier nog op worden ingericht. Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer die zullen worden geopend. Wel zal de maatregel gelden voor inkomen vanaf 1 maart, dus ook met terugwerkende kracht voor de afgelopen weken. Zodra meer informatie beschikbaar is zullen we u daarover berichten.


VVON bijscholingen en KNVB opleidingen

Het kabinet heeft Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. En hierdoor zijn ook alle andere bijeenkomsten zoals bijscholing voor Trainer-coaches en KNVB opleidingen in ieder geval t/m 6 april 2020 afgelast c.q. opgeschort.

Op de website van de VVON treft u nog diverse bijscholingen aan die na 6 april 2020 gepland zijn. Het streven is om u in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over het doorgaan van deze bijscholingsactiviteiten. De verwachting is dat wij hierover omstreeks 1 april meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Dit geldt ook voor het 18e Nederlands Trainerscongres bij PEC Zwolle dat gepland is op donderdag 7 mei a.s.
KIJK HIER voor aanvullende informatie over onze bijscholingen.

Wanneer het weer mogelijk is om bijeenkomsten te organiseren zal de KNVB met een plan komen op welke wijze de lopende trainersopleidingen kunnen worden afgerond. Cursisten zullen hierover uiteraard door de KNVB worden geïnformeerd.


De Trainerslicentie en de verplichting tot bijscholen

Vanwege het feit dat op dit moment – nu nog t/m 6 april – geen bijscholingen kunnen plaatsvinden, kan het zijn dat u als voetbaltrainer in de problemen komt met betrekking tot de geldigheid van uw trainerslicentie. Dit probleem hebben we inmiddels geagendeerd bij de KNVB.

Op het moment dat duidelijk is wanneer het weer mogelijk is om te gaan trainen en wedstrijden te gaan spelen, zullen wij met de KNVB in gesprek gaan over dit onderwerp. Het is dus niet nodig om, wanneer het u treft, hierover nu reeds aan de bel te trekken bij KNVB en/of VVON. Het probleem is bekend en te zijner tijd zullen we in overleg met de KNVB met een passende oplossing komen.


Uitspelen en hervatten competitie

Op dit moment ligt de competitie stil t/m 6 april. Op het moment dat de competitie weer van start kan gaan zal er ook enige tijd en ruimte nodig zijn om te gaan trainen voordat er wedstrijden worden gespeeld. De KNVB heeft nu als uitgangspunt dat, mocht de competitie gaan worden hervat/uitgespeeld, de laatste wedstrijden uiterlijk 30 juni 2020 moeten zijn gespeeld. Op dit moment worden er binnen de KNVB diverse scenario’s uitgewerkt.


Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u ons een e-mail sturen via
info@vvon.nl

Voor dit moment wensen zeggen wij ‘blijf gezond’ en houd vooral ook contact met uw spelers, technische staf en het bestuur van de verenging waar u werkzaam bent.

 

Bestuur VVON